For valg av finner kontakt vår avdelingsleder i avdeling finner: Rudi Fjellanger rudifjellanger@gmail.com